Eesti English


2010.a.projektid

 
Lisaks igapäevastele tegevustele nagu lauamängude mängimine, lauajalgpalli mängimine, suhtlemine sõpradega, arvuti kasutamine,
meisterdamine toimusid järgmised suuremad üritused noortekeskuses:
1. Aprillikuus toimuv Tähekatrall-mängiti sportlikke mänge, erinevaid temaatilisi telemänge (rooside sõda, miljonimäng, kuldvillak), tehti lühifilme
ja wii-turniire. Igal nädalal oli oma teema: alkohol, suitsetamine, toidulisandid, söömishäired ja arvutisõltuvus. Vanemad noored õpetasid
noorematele erinevate sõltuvuste pahupooli ja tagajärgi.
2. filmiõhtud;
3. pitsaõhtud;
4. koristustalgud ühiselt;
5. 22-26.11 sünnipäevanädala tähistamine-meisterdamine, filmipäev, kostüümipidu, kadripäev, mängupäev, kokanduspäev.
6. sünnipäevade tähistamine tordi ja vahva grupipildiga.
7.piparkookide valmistamine noortega.
8. küünalde valmistamine.
9. ÜKT noortele töö tegemine. 
 
Avatud õpitoad või klubiline tegevus nädalaprogrammis (sündmused ja saavutuse):
Lisaks kindlatele huviringidele, kus said noored osaleda, pakuti võimalust osaleda järgmistes klubilistes tegevustes TASUTA:
1. Diskori kooli avatud õpitoad laupäeviti (17.04,22.05);
2. ürituste korraldustiimi koosolekutel kaks korda nädalas;
3. tantsutreeningud etenduse Seks tarbeks terve juulikuu, igapäevaselt 16.00-18.00;
4. loodussõprade ring alates oktoobrist kaks korda nädalas;
5. mõõgavõitluse töötoad alates 20.novembrist. 
 
Noorte osaluse toetamine tegevuste planeerimisel ja läbiviimisel (sündmused ja saavutused)
Tegevuste planeerimine käib ühiselt, vähemalt kord kuus toimub (kevadel 2 korda nädalas) suur koosolek, kus pannakse koos noortega paika tulevased üritused ja nende korraldustiim. Suurimaks saavutuseks võib nimetada alates augustikuust toimima hakanud kuutegija valimist. Kuutegijaks saab tiimiliige, kes on teinud midagi väga erilist organisatsiooni jaoks. Kuutegija valitakse koosolekutel salajase hääletusena ja kandidaadid esitatakse vabas vormis
koosolekul. Kuutegijaga tehakse pikem intervjuu, mida levitatakse organisatsiooni blogis, facebooki ja orkuti kontol.
Alates novembrist loodi uus vabatahtlik ametikoht-huvitegevuse koordinaator. See on noor, kes kogub huviringide juhendajatelt ja osalejatelt
infot ning jälgib aruandluse täitmist. See on noorele võimalus enda teostamiseks.
Uuel aastal on plaanis vabatahtliku koordinaatori valimine. Hetkel on noorte poolt kandidaadid esitatud ja motivatsioonikirjad koostatud,
järgmisena tuleb tööintervjuul käitumise õpetamine ning hindamiskomisjoni koordineerimine. 
 
Noorte nõustamine omaalgatusprojektide läbiviimisel (sündmused ja saavutused): 
Noorte nõustamine käib igapäevaselt Triin Raudoja poolt.
Maikuus toimus meie vabatahtliku Kristiina Maremäe juhtimisel mängujuhtide koolitusprojekt, mida saab ka nimetada noortealgatus
Kevadel tehti palju tööd 18 Tartu Forseliuse Gümnaasiumi Rekreatsiooni eriala 10-12.klassiõpilastega ja nende poolt korraldati
noortealgatustena maikuus Kossuvõistlus, Aiapidu, Playbacki võistlus.
Sel aastal sai Euroopa Noored Eesti Büroost noortealgatusena toetust Seksituuri projekt, mille tuumik koosnes peamiselt Tähe Noorteklubi
vabatahtlikest ja projektinõustajaks oli Triin Raudoja (vabatahtlik noorsootöötaja).
Alates oktoobrist jagame raha ESF projekti raames noortealgatustele ja koolitame noori projekti kirjutamise teemal. 2010. aastal said esimesest 
taotlusvoorust rahastuse Raatuse Gümnaasiumi Salongiõhtu ja Tartu Valla Noorte Infoõhtu Lähte Ühisgümnaasiumis. 2010. aasta detsembrikuust
on Triin Raudoja Euroopa Noored Eesti Büroo ametlik projektinõustaja, kes koolitab Ideede Inkubaatori (4-5.12) koolituse raames. 
 
Noorte esmane nõustamine (sündmused ja saavutused):
Noorte esmane nõustamine toimub samuti pidevalt vastavalt vajadusele. Oluliseks saavutuseks on kindlasti see, et noored pöörduvad järjest
rohkem oma muredega noorsootöötajate poole. Meid usaldatakse ja suudame neile pakkuda ka abi. Alates oktoobrist teeme koostööd Hariduse
Tugiteenuste Keskuse kahe psühholoog-karjäärinõustajaga, kelle poole suuname vajadusel omad noored. Noorsootöötajad ise ka pidevalt
arendavad ennast selles valdkonnas. Samuti suhtleme tihedalt Forseliuse Gümnaasiumi sotsiaalpedagoogiga kui on mure mõne õpilase pärast. 
Teavitamine ehk noorteinfo edastamine (sündmused ja saavutused)
Olemas karjäärivalikuks vastavad töövihikud, mida kasutame vajadusel. Samuti osaleme võimalusel kõikidel suurematel Tartu linna üritustel
oma noortega, et tuvustada neile võimalusi. Anname neile võimalusi katsetada erinevaid rolle. 
 
Koolivaheaja tegevused (sündmused ja saavutused):
Jaanuar-projekt Mina usun ja suudan muuta maailma 13 ja vanematele noortele.
04-08.01 Linnalaager Talvechill-käidi Kuutsemäel suusatamas, Lõunakeskuses uisutamas, Ahhaa kinos, Ekraani kinos, Auras ujumas ja külas
käis superstaar Anis.
22.03-27.03 Linnalaager Kevadchill-räägiti taaskasutusest, prügi sorteerimisest, tervislikust toitumisest, peenarde rohimisest, tervislikust
eluviisist.
7-11.06 Linnalaager SuveChill Matka eri-käidi iga päev kas jala, jalgrattastega kuskil huvitavas paigas.
25.10-29.10 Linnalaager Sügistrall Mängu eri- külas käis Pipi,külastati Eesti Rahva Muuseumi,tutvuti orienteerumise põhitõdedega, käidi kinos ja
laager lõppes Halloweeni pidu. 
Noortekoolitused aktuaalsetel teemadel (sündmused ja saavutused)
apr-mai->mängujuhtide koolitus noortele, kus õpetatati noorte lasteürituste läbi viimist.
22.10; 10.12 õpilasesinduste pitsaõhtud, mis on mitteformaalsed istumised koos koolitusega, kuidas muuta paremaks ÕE tegevust ja 
paremini
korraldada üritusi.
20.11 projekti koolitus noortele. 
 
Sündmused ja tegevused väljaspool noortekeskust:
24.04 Atlantise koolinoortepeol osalemine.
08.05 Tartu kesklinna Infotulval osalemine.
13.05 Tartu Forseliuse Gümnaasiumi perepäeval osalemine näomaalijate ja tantsijatega.
15.05 Karlova päevadel osalemine Õpetajate Seminari hoovil näomaalingute, lauajalgpalliga, söömishäirete temaatilise viktoriiniga,
meisterdustega ja tantsu etteastetega.
30.05 Aiapidu Tähe 101 hoovil-oksjon, playback võistlus, moeshow, koogilaat,meestenurk, võistlused, esinemised, grill.
01.06 Lastekaitsepäeval osalemine.
15.06-18.06 Unipiha Tartu linna noortekeskuste laager.
26.06 Kanepi Perepäeval osalemine näomaalingute, õhupallifiguuride ja meisterdamine.
juulikuus osalemine Tartu noortekeskuste noortekülas Tartu kesklinnas.
10.07 Rannaaeroobika päev Elvas: treeningutel osalejad kuskil 30 inimest ja pealtvaatajaid rannas 200 ringis.
12.07 Tervisliku armastuse koolituspäeval osalejaid 50 noort.
13.07 Tervisliku armastuse koolituspäeval osalejaid 53 noort.
14.07 Tervisliku armastuse koolituspäeval osalejaid 50 noort.
15.07 Tervisliku armastuse koolituspäeval osalejaid 46 noort.
16.07 Tervisliku armastuse koolituspäeval osalejaid 36 noort
Juulikuus-etenduse koostamise töötoad noori käis läbi 36.
27.08.10 Ülenurme Pere- ja Noortekeskuse suveüritus „Vahupidu Reedene beat 2“: tantsuline etteaste, noored, publikut 300
01.09.10 Tarkusepäeval osalemine töötubadega ja tantsuliste etteastetega. 100 inimest publikuks.
10.09.10 Tartu Kaubamaja Tähe Noorteklubi promoüritus: tantsud, töötoad, lendlehete jaotamine. Noored, publikut 150.
26.09.10 Tasku Vabaajakeskuses Tähe Noorteklubi promoüritus: tantsud, töötoad, lendlehete jaotamine. Noored, publikut 70.
6.10.10 Tartu Kutsehariduskeskuse Õpilaskodu õpilastele Tähe Noorteklubi võimaluste tutvustamine. Noored, publikut 200.
9.10.10 Atlantise Noortepeol esinemine: noored, publikut 500.
16.10.10 Lõunakeskuses Tähe Noorteklubi promoüritus: tantsud, töötoad, lendlehete jaotamine. Noored, publikut 150.
7.11.10 Tartu Linna Pere Päeval osalemine näomaalingud, õhupallid, maskotid. Publikut 500.
03-05.12.12 Tartu Näituste Jõululaadal programmi ja noortekeskuste ala koordineerimine. Külastajaid 1200.
17.12 Tähe Jõulupidu. Osalejaid 108.

Kastani 42, Tartu                                                  Tel nr 5275668                      E-mail: taheklubi[@]gmail.com                    LOGI SISSE
Elitec