Eesti English


LÕPPENUD PROJEKTID

2018
Nopi Üles - noortekeskusesse piljard!

Noorte piirkondlikute omaalgatuste konkursi "Nopi Üles" tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.


Oleme Aparaadi Noortekeskuse noored, kes soovivad Aparaadi Noortekeskuses piljardit mängima õppida ja oma oskusi teistele edasi õpetada. Oma projekti teostamiseks vajame piljardivarustust ja kaamerat.

„Nopi üles“ projekti raames soetame korralikud piljardi mängimise vahendid nagu kiid, kuulid, pikendused, kriidid ja muidugi ka piljardilaua. Korraldame juulis 2018 piljardi mängimise õpitubasid, mille lõpetame suure turniiriga, kus kõik noored saavad oma vanuseklassis osaleda. Soovime osta
ka Aparaadi Noortekeskusele kaamera. Sellega saame filmida üles piljardi mängimise ABC algajatele ja raskemaid trikke edasijõudnutele. Seeläbi saavad kõik noored vastavalt oma tasemele oma piljardimängu oskusi arendada. Kaamera ja piljardivarustus jäävad Aparaadi Noortekeskusesse ja kõik noored saavad käia piljardit mängimas ja kasutada kaamerat oma youtube kanalite videote tegemiseks.

Kui sinagi soovid õppida piljardit mängima, siis aita saada meil kokku 200 meeldimist, selleks klikka sellele videole „meeldib“ ja jaga seda oma sõpradega. Rahastust taotleme 2000€.

Saime rahastuse!


 

Nopi Üles - Tartu noorte kokandusering

Oleme Aparaadi Noortekeskuse, Tartu Kutsehariduskeskuse ja Rahvusvahelise maja noored.

Meie suur kirg on kokandus ja sellega seoses on meil üks unistus. Projekti raames soovime luua Aparaadi Noortekeskusse kööki, kus hakkame õppima, kuidas valmistada teiste rahvaste sööke ja taimseid toite, samuti omandame pagari ning kondiitri kogemusi. Igal noorel on võimalus ka oma lemmiktoidu tegemist teistele õpetada.

Projekti raames toimuvad erinevad kokanduskoolitused, kus õpime tundma tervislikku ja erinevate kultuuride toitu, õpime rohkem toitainete kasust ja kahjust ning poputame ennast magustoiduga. Huvi on suur ja tänu "Nopi Üles" programmile saaksime endale sisustada korraliku köögi ja alustada kokandusklubiga, mis võiks kasvada välja kohaliku noorteelu üheks populaarsemaks sündmuseks.

Esimene kokandustund on juba 5. mail, mis on pühendatud üle-eestilisele talgupäevale Teeme Ära. Talgupäeva ja meie esimese kohtumise teemaks on rahvusvaheline kokandus ja kultuuripärandiaasta. Kogu köögi seame töökorda suve jooksul, siis teeme ettevalmistusi ka kokandusklubiks. Selleks vajame 2000€.


Noorte piirkondlikute omaalgatuste konkursi "Nopi Üles" tegevuste elluviimist rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava ESF kaasrahastatud programmis „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.


Saime rahastust ja köök on valmis!Veel vanemad projektid:

Suvelaager 2016

8.augusist-12.augustini toimub noortelaager "Elukeskkond- mida mina muuta saan?". Laagrisse ootame 13-19-aastaseid noori, kellega koos jalgrattaga Jõgevamaad avastada, arutleda keskkonnaprobleemide üle, ujumas käia, suve nautida ning uue aasta plaane teha.
Laagri käigus tutvustame tootmisprotsesse nt piima ja leiva tootmist. Mõtleme sellega kaasnevatele keskkonnakuludele. Samuti on laagris plaanis vaadata Reet Ausi dokumentaalfilmi rõivatööstusest. Sh soovime panna noored mõtleme nii linna kui elukeskkonna ning maa kui elukeskkonna plusside ja miinuste üle.

Laagris on liikumisvahendiks jalgrattas ning päevas sõidame maksimaalselt rattaga 25 km. Üldiselt on kilometraaž 4-7 km, et ujuma ning poodi sõita. Kui kellelgi ei ole endal jalgrattast olemas, siis saame selle koha pealt aidata, palun kirjutage jalgrattaprobleemidest aadressile angela@taheklubi.eu.

Ööbimine toimub sõjaväetelkides, seega tuleb kaasa haarata nii magamiskott kui magamismatt. 
Üritus toimub Jõgevamaal Palamuse lähedal talus, pesta saab talusaunas ning süüa teeb talurahvas, õhtut saavad noored ise grillimist proovida.

 

Osavõtutasu 35 eurot, mis katab kõik toidukorrad, vajalikud materjalid, transpordi ning programmi.  
Osalustasu palume kanda vähemalt 3.08ks
Arvelduskonto: EE977700771001296472
Juriidiline nimetus: MTÜ Tähe noorteklubi
Selgitus: NOORE NIMI+ LAAGER
Kui soovite midagi küsida või üle täpsustada, siis kirjutage angela@taheklubi.eu või helistage  5851 6422Arvuti kui sild sotsiaalsusesse

Projekti eesmärgiks on luua kontakti noortega, kelleni muidu noorsootöötaja ei pruugi jõuda. Projekt toimub kokku kolmel korral Tartu Tähe noortekeskuses 2016 septembrist kuni detsembrini. Projektiga läbitakse teemasid nagu Internetiohtus, tiimitöö ja Arvuti kui sild sotsiaalsusesse. Projekti toetab Eesti Noorsootöö Keskus.NowWeMeet! - MTÜ Tähe noorteklubi algatatud rahvusvaheline strateegilise koostöö arendamise projekt, rahastatud Erasmus+ Euroopa Noored programmi poolt.
Projekti peamine eesmärk on NEET-noorte (not in education, employment or training) sotsiaalse tõrjutuse vähendamine Eestis, Rootsis ja Saksamaal. Selle saavutamiseks jagavad partnerriikide noortega tegelevad asutused omavahel uuenduslikke noorsootöömeetodeid ning rakendavad neid igapäevases töös noortega.

RISKILASTE TOETUSPROGRAMMI RAKENDAMINE LÄBI NOORTEKESKUSTE MTÜ Tähe noorteklubi osaleb partnerina EESTI ANK-i projektis. 
Projekt „Riskilaste toetusprogrammi rakendamine läbi noortekeskuste“ on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja –noored“ avatud taotlusvoorust „Noorte- ja noorsootööorganisatsioonide võime kaasata riskilapsi ja noori on paranenud“.

NOOR POLE PROBLEEM, VAID TUGEVUS
Projekti põhieesmärgiks on töömaleva metoodika arendamine toimivaks kogukondlikuks kuriteoennetuse programmiks Tartumaa valdades.  

NOF - Noorte Oma Festival Projekti eesmärgiks on tuua kokku 11-16 aastased, eri emakeelega noored ning anda neile võimalus teineteist paremini tundma õppida, arendada sotsiaalseid oskusi ning võimaldada noortel langetada nö suurte inimeste otsuseid. Korraldades ose 27.augustil NOF festivali, mille kava ja kogu päev on organiseeritud noorte endi poolt. oortekohtumise elluviimist rahastatakse Hasartmängumaksu Nõukogu vahenditest Haridus- ja Teadusministeeriumi, Eesti Noorsootöö Keskuse ja SA Archimedes Noorteagentuuri toel. Projekti toimumisele on õla alla pannud ka Tartu Linnavalitsuse Kultuuriosakond.

TEADMISTE JAGAMINE RISKIOLUDES ELAVATE NOORTE SEOTUSEST INIMKAUBANDUSEGA  - Projekti peamine eesmärk on arendada partnerlussuhteid doonorpartner Nadheim, kellega vahetatakse projekti raames teadmisi ja parimaid praktikaid NEET noortega (noored, kes ei õpi ega tööta) seotud inimkaubanduse teemadel. Õppevisiidil osalevad tänavanoorsootöötajad (6 inimest) kolmest Tartu avatud noortekeskusest (Tähe Noorteklubi MTÜ, Lille Maja, Anne Noortekeskus).

ELUSTIILI MUUTUS NOORTEKESKUSTESSE - Projekti eesmärgiks on õpetada noortekeskuste noortele säästlikut eluviisi ning ohutut käitumist vees ning metsas. Projekti alguses toimub 4-päevane koolitus noortele ning seejärel osalejad teevad ise keskustes noortelt-noortele koolitusi.

NOORTEKESKUSTE VAHELINE KARAOKEVÕISTLUS - Projekti eesmärgiks on pakkuda 7-17. aastastele noortele võimalus end lauldes proovile panna ning areneda koostöös kuue erineva omavalitsuse noortekeskusega. Projekti raames toimuvad noorte poolt korraldatavad karaokevõistlused.

ETTEVÕTLIK SUVI Projekti eesmärgiks on 50le noorele vanuses 12-26 ülelinnaliste sündmuste korraldamisvõimaluste pakkumine ja selleks vajalike oskuste õpetamine läbi praktiliste kogemuste 4 sündmuse organiseerimise abil. Projekti raames korraldatavad sündmused on: Veloralli 2015 kevadel ja sügisel, Tähe Maja Päev ja tunnustusüritus ning koolinoorte meistrivõistlusest Grillium osavõtmine. 

EUROOPA NOORTENÄDAL 2015 TARTUMAAL -  4.-10. mail tähistatakse Eestis juba seitsmendat korda Euroopa Noortenädalat (European Youth Week). Seekordse Euroopa Noortenädala teemaks on noorte aktiivne osalemine töö- ja ühiskonnaelus ning noorte rahvusvahelised võimalused. 
Euroopa Noortenädala eesmärk on edendada ja tõsta esile noorte aktiivset osalust  töö- ja ühiskonnaelus ning kasvatada noorte teadlikkust erinevatest võimalustest ühiskonnas (sh Euroopa tasandil) osaleda ja kaasa rääkida. Kuivõrd tegemist on üle-Euroopalise ettevõtmisega, on tähtsal kohal just rahvusvahelised võimalused (sh Erasmus+ programmi) ja rahvusvahelise kogemuse väärtus. 
 
Euroopa Noortenädala sündmusi Eestis korraldab SA Archimedes Euroopa Noored Eesti büroo koostöös erinevate riiklike, maakondlike ja kohalike partneritega ning noortega üle Eesti.  MTÜ Tähe noorteklubi koordineerib Euroopa Noortenädala tegevusi Tartu linnas ja maakonnas. 

NOORED NÄHTAVAKS KOGUKONNAS - MTÜ Tähe noorteklubi osaleb partnerina MTÜ Kodukant Tartumaa projektis, mille kaudu soovitakse kogukonnas kujundada mõttelaadi, et noort inimest võetakse kui  täieõiguslikku  kogukonna liiget ning kuidas seeläbi saaks oma kodukohta paremaks muuta. Projekti käigus toimuvad nooretele koolitused järgmistel teemadel: meeskonnatöö, eesmärkide seadmine, aja planeerimine, motivatsiooni leidmine ja sündmuse korraldamine (kõik koolitused on ööbimisega). Suvel saavad noored oma kodukohas erinevaid tegevusi ise ellu viia ning augustis osaletakse üheskoos üle-eestilisel XI Maapäeval vabatahtlikena saades suursündmuse korraldamise kogemuse. 

MURDEPUNKT - MTÜ Tähe noorteklubi osaleb partnerina Eesti ANK-i projektis. 
Projekt „Murdepunkt“ on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja –noored“ avatud taotlusvoorust „Tõrjutud noorte sotsiaalne kaasamine ja õigusrikkumiste ennetamine“.
 
SÜNNIPÄEVATRALL
Huviringi "Tüdrukute klubi" osalejad korraldavad vähesemate võimalustega lastele (vanuses 7-12) perioodil 01.01.2015-31.05.2015 kord kuus suure sünnipäevapeo Tähe noorteklubi ruumides, sealjuures õpivad ise olema sünnipäevade korraldajad.

MOKO - MOBIILNE KONTAKTNOORSOOTÖÖ TARTUSSE - Projektiga loodi Tartusse mobiilset noorsootööd tegevate professionaalide koordineeritud võrgustik ja käivitatakse ülelinnaline mobiilne kontaktnoorsootöö teenus koos vajaliku tugivõrgustikuga. 

MOBIILID TASKU, PILK TÄNAVALE - noortealgatusprojekti "Mobiilid tasku, pilk tänavale" raames leidis aset seiklusmäng erivajadustega noortele. Projekti tulemusena pööratakse tähelepanu erivajadustega noortele, ning suunatakse Tartu linna tähelepanu kitsaskohtadele, mis puudutavad erivajadustega inimeste igapäevast liiklemist. Projektijuht Piret Pärn. Projektinõustaja Tiina Lehtme. (2015)

TERVISLIK MINA - noortealgatusprojekt, mille eesmärgiks oli toetada 13-18aastaste tüdrukute enesekindluse ja minapildi kujunemist ning õpetada tervislikke eluviise. Kõike seda tehakse tüdrukute klubi vormis ja tegevustega, mis tüdrukutele meeldivad. Toimusmisaeg: 10.03.2014-10.06.2014. 
Projektimeeskond Karin Meronen, Maris Veski. Projektinõustaja: Siiri Oras. (2014)

TEATRITIIVAD - ÕPIME KOOS LENDAMA - Roiu noortekeskuse projekt, mille eesmärkide oli võimaldada vähemalt 10 noorel õppida näitlemist ning seda õpetada edasi eakaaslastele näiteringi juhendades mentori toel Tartumaal, ühendades ja valmistades iseseisvaks eluks ette selle kaudu ligi 100 noortekeskuste näitlemise huvilist noort. (2014)

SUVETELK 2014 - toimus 28.juuli-16.august 2014Tartus Anne Kanali rannas, Eedeni keskuse pool muruplatsil. Seekord oli suvetelgi teemaks RÄNNAK - kolme nädala jooksul rännati töömaailmas, enda maailmas ja meid ümbritsevas laias maailmas. Rändamine toimus läbi kunstiliste tegevuste - teater, tants ja muusika. Igal nädalal keskenduti ühele kunstivormile ning valmis etendus, millega laupäevati esineti. 

TARTU NOORTE TÖÖMALEV 2014 - projekti raames toimus 2014 aasta suvel 12 malevarühma tegevus ja töökasvatuslikku rakendus sai 223 noort. 

SPORTLIK SUVI ROIUL - Projekti käigus (kaas)korraldati Haaslava vallas mitmeid sündmusi: 1.06 Lastekaitsepäev, 15.06 Meestelaulupäeva lasteala, 16.08 Suur Suwepäev. Projekt leidis aset 2014. aastal. 

MÄNGIDES TÖÖTURULE - toimus terve 2014. aasta vältel ning selle raames toimus igal kuul üks koolitus laste sünnipäevade läbiviimisega tegelejatele. Täpsem koolituskava on leitav siit: http://www.taheklubi.eu/KOOLITUSEDhttp://www.taheklubi.eu/KOOLITUSED

TEADLIK TULEVIK - Projekti eesmärk oli: MTÜ Tähe noorteklubi on muutunud nii struktuurilt kui ka meeskonna ettevalmistuselt efektiivselt ja ühtselt toimivaks organisatsiooniks, mille kõik tegevussuunad on kvaliteetsed. Projektijuht Siiri Oras. 

TAHAN SAADA KOGEMUST - noortealgatusprojekt, mille eesmärgiks oli toetada töötute ja õppivate noorte sisenemist tööturule. Hetkel mittetöötavad noored loovad endale projektiga võimaluse omandada praktilisi töökogemusi lastepidude korraldamisel, harjutades nii meeskonnatööoskusi ja rakendades seniseid teadmisi-oskusi sarnaste ürituste korraldamisel. Projektimeeskond: Cädri-Ly Piller-Petrov, Janely Soomaa, Annely Kõrvel. Toimumisaeg: 23.10.2013-10.03.2014.

DJ-DE AVASTUSRETK: HOBIST ELUKUTSEKS - DJ kooli noortealgatusprojekt, mille eesmärgiks on tutvuda DJ-de töömaailmaga, eriti raadiodiskorite tööga. Projekt on rahastatud Euroopa Noored Eesti Büroo poolt. Projektijuht Ander Iva, projektinõustaja Siiri Oras. 

NOORTEKESKUSED TOIMIMA - MTÜ Tähe Noorteklubi eesmärgiks selle projekti raames oli Tartumaa omavalitsuste elukeskkonna parendamine läbi avatud noorsootöö ja ühtse ning kvaliteetse avatud noorsootöö teenuse koordineerimise vähemalt 11 Tartumaa omavalitsuses. Projektijuht Triin Raudoja. 

MOBIILNE KONTAKTNOORSOOTÖÖ TARTUSSE EHK MOKO - Äriplaani ettevalmistav projekt. Projekti ettevalmistavaks tegevuseks oli noortegruppide ja noorte riskikäitumise kaardistamine Tartu kesklinnas kevadel 2012 ning probleemide väljatoomine ja edasiste tegevussuundade kavandamine. Projekti käigus käisid mobiilse noorsootöö ülelinnalise võrgustiku 5 liikmeline seltskond õppereisil Würzburgis Saksamaal, et tutvuda mobiilse kontakt-noorsootöö teenuse sisu ja korraldusega Tartule ligilähedase suurusega linnas Würzburgis. Saksamaa näitel ja võrreldes meie sotsiaalruumi analüüsiga, saab luua jätkusuutliku mobiilse kontaktnoorsootöö teenuse sisu ja korralduspõhimõtted vastavalt Tartu oludele. Projektijuht Triin Raudoja. 

MAAILMA KÖÖGID - noortealgatusprojekt, mille eesmärgiks on korraldada noortele kultuuriõhtuid, kus rahvusvahelised vabatahtlikud ja üliõpilased tutvustavad noortele oma maade kultuure ja kööki. Igal kultuuriõhtul õpetatakse valmistama tutvustatava maa vähemalt ühte rahvusrooga. Projektimeeskond: Indra Viira, Kärol Tennokese

RETROÕHTUD - noortealgatusprojekt, mille eesmärgiks on korraldada noortele retromuusika õhtuid, kus tutvustatakse eelnevate aastakümnete muusikastiile ja sellega seotud riietust alates 1960ndadest aastatest. Projektimeeskond: Kevin Rannu, Ramon Raik (hiljem lisandus Egert Kuorti). 

ÕPILASESINDUSED PROFIKS - projekti eesmärgiks oli luua vähemalt kümne Tartu linna koolide õpilasesinduse vahel pidev ja tulemuslik koostöö. Meeskond: Carolin Arnold, Marta Arula, Siiri Oras, Triin Raudoja. Toimumisaeg: 01.01.2013-30.06.2013.
 
SUHTLEME TARGALT - Projekti „Suhtleme targalt!“ käigus loodi MTÜ-le Tähe Noorteklubi uus kommunikatsioonistrateegia ning koolitatati meeskonda visuaalse reklaami kujundamise ja suhtekorralduse valdkondades. Projektijuht Siiri Oras. 

TEGIJANA TÖÖTURULE - noortealgatusprojekt, mille raames koolitati 30 animatööri ehk laste ja noortesündmuste läbiviijat. Projektijuht Kaimo Kukk. 

NOORED JAGAVAD OMA ELU - noortealgatusprojekt, mille raames noored õpetasid õpetajaid ja noorsootöötajaid. Projektijuht Eleri Helimets

AVASTADES KODU, LEIAD TEE MAAILMA Projektijuht Triin Raudoja.

NOORTESEMINAR "TARTU NOORTESÕBRALIKUMAKS" Projektijuht Siim Kingu. Projektinõustaja Triin Raudoja. 

DJ VÕIB OLLA IGAÜKS - eesmärgiks on ühendada erinevaid põlvkondi – noori ja eakamaid DJ töötubadega. Projekti tegevused suurendavad noorte ja eakate omavahelist suhtlust. Projektimeeskond: Ander Iva, Oliver Saidla (abistas ka praktikant Ahto Ilves). 

FILMILUBI - eesmärgiks on filmiõhtute läbiviimine Tartu linna kõikides noortekeskustes. See aitab kaasa erinevate linnaosade noorte omavahelise suhtluse parendamisele ning tutvustab linna erinevate noortekeskuste võimalusi. Filmide vaatamisele järgneb arutelu teemadel, mis on noorte elus olulised. Projektimeeskond: Keidi Kask, Birlet Saks, Sille Säärits. 

AVATUD NOORTEKESKUSED POPULAARSEKS JA TOIMIMA 8 OMAVALITSUSES Projektijuht Triin Raudoja. 

"...ET SUVI JÄÄKS MEELDE!" - Noortealgatusprojekt 2011 aasta suvel. Projektinõustaja Triin Raudoja. 

MÄNGULISELT ANDEKAKS - noortealgatusprojekt, mille eesmärk on anda Tartu noortele võimalus ennast läbi mänguliste tegevuste arendada ning hiljem rakendada omandataud oskusi laste sünnipäevade läbiviimisel. Projektimeeskond: Eleri Helimets, Kristiina Maremäe, Kati Posti, Mariel Põld. (2010)

VÄLISELT NOOREX - noortealgatusprojekt, mille eesmärgiks on noorsootöötajatele tutvustada noorte maailma lähtuvalt väljanägemise (riietus, aksessuaarid) aspektist. Projektimeeskond: Eleri Helimets, Mariel Põld, Heidi Laanes, Helga-Liisa Oselin. (2010)

2010 PROJEKTID

2009 PROJEKTID

2008 PROJEKTID

2007 PROJEKTID

2006 PROJEKTID

2005 PROJEKTID

2004 PROJEKTID
Kastani 42, Tartu                                                  Tel nr 5275668                      E-mail: taheklubi[@]gmail.com                    LOGI SISSE
Elitec