Eesti English


MoKo Tartusse


Projekti nimi MOBIILNE KONTAKTNOORSOOTÖÖ TARTUSSE EHK MOKO
Projekti tegevuspiirkond Tartu linn Projekti periood 01.03.13-30.06.13

Valdkond: Mobiilne kontaktnoorsootöö

Üldeesmärk: Tartusse rajatakse kohalikke olusid ja välispartnerite pikaaegseid kogemusi arvestav mobiilse kontakt-noorsootöö keskus, mille all asuvad tööle vähemalt 3-5 kontakt-noorsootöötajat, kelle ülesandeks on leida abivajajad riskikäitumisega noored ning pakkuda neile tuge, usaldussuhet ning vajadusel suunata neid konkreetse eriala eksperdi juurde ja toetada neid vastavalt vajadusele.
Alaeesmärgid:
1.       Tuumikgruppi õppereis Saksamaale, et teha koostööd Würzburgi linna mobiilsete noorsootöötajatega ning luua sobivaimad toimivad lahendused Tartu linnale.
2.       Töötada välja teenuse jätkusuutlik finantseerimismudel ja äriplaani valmimine projekti käigus.
3.       Mobiilse noorsootöökeskuse loomine MTÜ Tähe Noorteklubi alla ning kontakt-noorsootöötajad, kes oleks läbinud vastava koolituse ning saanud väljaõppe töötamaks tänaval.
4.       Luua teenuse edukaks teostamiseks koostöövõrgustik ning määratleda selgelt ühise tegutsemise eesmärgid ja ülesannete jaotus partnerite vahel; 

Olulised tegevused:
Projekti ettevalmistavaks tegevuseks oli noortegruppide ja noorte riskikäitumise kaardistamine Tartu kesklinnas kevadel 2012 ning probleemide väljatoomine ja edasiste tegevussuundade kavandamine. Projekti käigus lähevad mobiilse noorsootöö ülelinnalise võrgustiku 5 liikmeline seltskond õppereisile Würzburgi Saksamaal, et tutvuda mobiilse kontakt-noorsootöö teenuse sisu ja korraldusega Tartule ligilähedase suurusega linnas Würzburgis. Saksamaa näitel ja võrreldes meie sotsiaalruumi analüüsi, saab luua jätkusuutliku mobiilse kontaktnoorsootöö teenuse sisu ja korralduspõhimõtted vastavalt Tartu oludele.

Toetussumma: 2 999.98 eurot

Projekti materjalid


Projekti rahastab Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital
Kastani 42, Tartu                                                  Tel nr 5275668                      E-mail: taheklubi[@]gmail.com                    LOGI SISSE
Elitec