Eesti English


MoKo Tartusse

TÄPSEM INFORMATSIOON TEENUSE ERINEVATE TEGEVUSTE KOHTA ON LEITAV: 
http://www.taheklubi.eu/TANAVA-NTÜLDINFO:
 
Projekti nimi MOKO-MOBIILNE KONTAKTNOORSOOTÖÖ TARTUSSE
Projekti tegevuspiirkond Tartu linn Projekti periood 01.12.13-28.02.15

Valdkond: Mobiilne kontaktnoorsootöö

Projektiga luuakse Tartusse mobiilset noorsootööd tegevate professionaalide koordineeritud võrgustik ja käivitatakse ülelinnaline mobiilne kontaktnoorsootöö teenus koos vajaliku tugivõrgustikuga.
Mobiilse kontaktnoorsootöö teenuse eesmärgiks on usaldusliku kontakti loomine riskinoortega avalikus ruumis (parkides, kaubanduskeskustes jne), et pakkuda noortele
1)      individuaalset tuge,
2)      toetada noorte toimetulekut soodustavate sotsiaalsete oskuste omandamist grupis
3)      ja luua võimalusi noorte ning kogukonna omavaheliseks paremaks suhestumiseks.
Mobiilne kontaktnoorsootöö teenus koosneb neljast töösuunast – tänavatöö, grupitööd, juhtumitöö ja kogukonnatöö. Peamisteks projekti tegevusteks ongi nende tegevuste läbi viimine ning samaaegselt koostöövõrgustiku tugevdamine ja noorte seas mõju-uuringu läbi viimine.
Sihtrühmaks on riskioludes elavad noored, kes veedavad oma vaba aega avalikus ruumis. Sihtrühma noorte põhilised vajadused on seotud turvalise elukeskkonnaga, enesehinnangu ja eneseteostusega.
Teenus on ligipääsetav kõigile noortele, kes viibivad avalikus ruumis ja pole määratletud nende reaalse elukohaga. Seega kaasatud omavalitsuste arv määratlemata. Antud projekti ja teenuse arendamisse on hetkel kinnituskirja väljastanud Tartu linn.


Toetussumma: 29 999.99 eurot
Projekti rahastab Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital
 
Kastani 42, Tartu                                                  Tel nr 5275668                      E-mail: taheklubi[@]gmail.com                    LOGI SISSE
Elitec