Eesti English


NOOR POLE PROBLEEM, VAID TUGEVUS!

Projekti nimi: Noor pole probleem, vaid tugevus!

 

Projekti periood: 1.09.2014 - 26.02.2016

 

Toetusumma: 34940,70

 

Projektijuht: Mai-Liis Sipria 

mailiis.sipria@gmail.com 

+37255538701

 

Üldeesmärk: Projekti põhieesmärgiks on töömaleva metoodika arendamine toimivaks kogukondlikuks kuriteoennetuse programmiks Tartumaa valdades.  

 

Alaeesmärgid: 

  • Vähendada 100 riskinoore riskikäitumist pakkudes neile uusi oskusi, teadmisi, tuge spetsialisti poolt ja toetavat kogukonda.

  • Vähemalt 5 Tartumaa vallas on 25% kogukonnaliikmetest teadlikud töömaleva metoodika sisust ning panustavad reaalselt kogukonnaliikmena noortele parima keskkonna pakkumisse (märkamine, hoolimine, tunnustamine).

  • Luua ettevõtjate jaoks optimaalsed võimalused alaealistele ja/või täiskasvanud noortele töökogemuse saamiseks.

  • Vähemalt 5 Tartumaa omavalitsusel on reaalne võimalus rakendada metoodikat pärast projekti lõppu.

  • Töömaleva metoodika rakendamise ja selle toetavate tegevuste (uuringud, koolitused, kohtumised) kaudu suurendada vähemalt 60 spetsialisti valmisolekut tegelema kuriteoennetamisega ning sellest tulenevalt riskinoortega.

 

Peamised tegevused: Projekti käigus arendatakse spetsialistide, ettevõtjate ja omavalitsustega koostöös kuriteoennetusega tegelev juba tuntud metoodika-töömalev riskioludes elavate noorte jaoks. Lisaks uuringutele, koolitustele pilotiseeritakse töömaleva arendatud metoodikat 100 noore kaudu 2015 aasta suvel. Toimunud malevate kohta leiab infot siit.

 

Partnerid: Rannu Vallavalitsus, Haaslava vallavalitsus, Konguta vallavalitsus, Puhja noortekeskus, Elva noortekeskus, MTÜ Noorte abistamiskeskus Carpe Diem

 

Rahastaja:

Projekt “Noor pole probleem vaid tugevus!” on rahastatud Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) toetuste programmi „Riskilapsed ja –noored“ avatud taotlusvoorust Kogukondlikud kuriteoennetuslikud algatused.

Programmi viivad üheskoos ellu Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium ja Sotsiaalministeerium. Programmi rakendusüksuseks on Eesti Noorsootöö Keskus ning partneriks Norra Kohalike Omavalitsuste ja Regionaalsete Omavalitsuste Liit.

Lisainfo programmi kodulehelt www.entk.ee/riskilapsedjanoored/ ja Facebook’ist www.facebook.com/RiskilapsedJaNoored

EMP ja Norra toetuste kaudu aitavad Island, Liechtenstein ja Norra vähendada sotsiaalseid ja majanduslikke erinevusi ning tugevdada kahepoolseid suhteid Euroopa abisaajariikidega. Need kolm riiki teevad EMP lepingu kaudu tihedat koostööd Euroopa Liiduga.

EMP ja Norra toetusi antakse aastatel 2009-2014 summas 1,79 miljardit eurot. Sellest umbes 97% annab Norra. Toetatakse vabaühendusi, teadus- ja akadeemilisi asutusi ning avalikku ja erasektorit 12 uues ELi liikmesriigis, Kreekas, Portugalis ja Hispaanias. Tehakse tihedat koostööd doonorriikide organisatsioonidega ja projekte võib ellu viia kuni aastani 2016.

Toetatavad võtmevaldkonnad on keskkonnakaitse ja kliimamuutused, teadusuuringud ja stipendiumid, kodanikuühiskond, tervishoid ja lapsed, sooline võrdõiguslikkus, justiitsküsimused ja kultuuripärand.


Projekti tutvustus inglise keeles:

Project final goal is developing youth work camp methodology as effective crime prevention programme for Tartu county municipalities. The project will be developed in the course of professionals, businesses and governments, in cooperation with well-known methods for dealing with crime prevention, work camps for young people living in conditions of risk. Addition to research and trainings, on the summer of year 2015, youth work camp developed methodology will be piloted through 100 youngsters. During the youth work camp practice, the applicant have seen great potential of this methodology to develop a functioning communal crime prevention program for smaller municipalities. Youth work camp methodology advantages:
1. Helping youngsters in entering the labor market;
2. Real work experience for young people (including all activities relating to the work life - a job interview, statement, etc.);
3. Real-world job skills acquisition (raking, weeding, picking strawberries, responsibility);
4. Possibility to earn pocket money;
5. An active, useful and beneficial leisure activity for youngsters (participation fee is much less than regular youth camp);
6. Coming out of the usual routine, coping with the new situation;6. Social skills development (including new friends);
7. Providing opportunities for self-realization (group leaders usually give young people responsibility, to prepare something for other participants, conduct activities);
8. Teamwork skills development. 

 
Kastani 42, Tartu                                                  Tel nr 5275668                      E-mail: taheklubi[@]gmail.com                    LOGI SISSE
Elitec