Eesti English


Projekti nimi: Noored nähtavaks kogukonnas

Projekti periood: 1.11.2014-30.09.2015

Toetussummad ja rahastajad: 
Projekti rahastab siseministeerium kohaliku omaalgatuse programmi vahenditest summas 1999€ ning Hasartmängumaksu Nõukogu summas 1398.1 €. 

Projekti põhieesmärk: 
Aastaks 2016 vähemalt 10-s Tartumaa omavalitsuses on tekkinud noortest koosnev vabatahtlike grupp (40 erinevat noort kokku), kes on kaasatud kogukonnasündmustel ja omavad oskuseid (meeskonnatöö, ürituste korraldamine, projektide kirjutamine) ning motivatsiooni  tugevdada oma kodukoha kogukonda ja läbi selle suurendavad kogukondade elujõulisust. 

Tegevused:
Ettevalmistavad kohtumised (toimunud)
Noorteöö "Koostegemise rõõm" Kokora külakeskuses (27.02-28.02.2015)
Fotokonkurss NB! TÄHTAEG 30.04.2015!
Noorteöö "Sihid paika" Kambja noortekeskuses (20.03-21.03.2015)
Noorteöö "Motivatsioon tegutsemiseks" Tartus Tähe noortekeskuses (17.04-18.04)
Noorteöö "Muudame ISE oma elu"  Rahinge Külakatlas (8.05-9.05)
Noortesündmuste korraldamine või toimiva sündmuse juures abistamine (igaüks oma kodukohas).
XI Maapäeval vabatahtlikena osalemine
Noorte tunnustamisüritus "Noored nähtavaks kogukonnas".

Projekti mõju: 
Tartu maakonna eelkõige valdade noored vanuses 13-26:
1. kogukonnasündmuste korraldamisel on kaasatud suurem arv vabatahtlikke ja noori, mille läbi muutuvad kogukonnad kaasavamaks ja ettevõtlikumaks;
2. erinevate tegevuste kaudu saadakse olulisi sisendeid just noortelt (fotokonkurss, tegevuskavad jne.) ja läbi selle arvestatakse rohkemat kogukonnaliikmete vajadusi;
3. projekti lõppedes tunnustatakse noori ning see muudab kogukonnas suhtumist noortesse;
4. noortele keskendunud projekt annab noortele märku, et nad on olulised kodukohas ning neil on võimalus luua tulevikus sinna oma loodava perekodu, mis muudab kogukonna elujõulisemaks.
Tartu maakonna valdade 10 omavalitsuse elanikud:
vähemalt 10 erinevas Tartu maakonna valdades korraldatud kogukonnasündmuste kaudu mitmekesistatakse kogukonnaelu muutes kogukonda kaasavamaks;
Tartu maakonna omavalitsuste aktiivsed kogukonnaliikmed:
Organisatsiooni kodulehele koondatud ja meedias kajastatud materjalid on aktiivseks kasutamiseks kõikidele ning muudavad tegutsejate kogukondi atraktiivsemaks.


Kastani 42, Tartu                                                  Tel nr 5275668                      E-mail: taheklubi[@]gmail.com                    LOGI SISSE
Elitec