Eesti English


TÄNAVA NT

Mobiilse kontaktnoorsootöö teenuse teostamist alustas Tähe noorteklubi projekti raames. Projekt "Mobiilne kontaktnoorsootöö Tartusse e. MOKO", mida rahastasid Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond, Kodanikuühiskonna Sihtkapital ja Tartu linn, kestis 01.12.2013 - 28.02.2015.

Projektiga loodi Tartusse mobiilset noorsootööd tegevate professionaalide koordineeritud võrgustik ja käivitati ülelinnaline mobiilne kontaktnoorsootöö teenus koos vajaliku tugivõrgustikuga.

Projekti raames viidi läbi ka mõju-uuring

ROHKEM INFORMATSIOONI:

1. töötajate tegevusest tänaval;

2. kogukonnatööst;

3. koostöövõrgustikust;

4. meediaga suhtlemisest.

Mobiilse kontaktnoorsootöö teenuse eesmärgiks on usaldusliku kontakti loomine riskinoortega avalikus ruumis (parkides, kaubanduskeskustes jne), et pakkuda noortele: 
1) individuaalset tuge,
2) toetada noorte toimetulekut soodustavate sotsiaalsete oskuste omandamist grupis ja
3) luua võimalusi noorte ning kogukonna omavaheliseks paremaks suhestumiseks.
 
Mobiilne kontaktnoorsootöö teenus koosneb neljast töösuunast – tänavatöö, grupitöö, juhtumitöö ja kogukonnatöö.
Sihtrühmaks on riskioludes elavad noored, kes veedavad oma vaba aega avalikus ruumis. Sihtrühma noorte põhilised vajadused on seotud turvalise elukeskkonnaga, enesehinnangu ja eneseteostusega. 

Projektialastes küsimustes ning koostöö pakkumistega võtke ühendust teenuse koordinaatoriga, kelleks on Elo Lättemägi (tel 50 83 656 või elo@taheklubi.eu)
 
Leia meid ka suhtlusvõrgustikust Facebook
 
 
Kastani 42, Tartu                                                  Tel nr 5275668                      E-mail: taheklubi[@]gmail.com                    LOGI SISSE
Elitec