Eesti English


TEADLIK TULEVIK

Projekti nimi: Teadlik tulevik

Projekti periood: 1.04.2014-31.03.2015

Toetusumma: 8764€

Üldeesmärk: MTÜ Tähe noorteklubi on muutunud nii struktuurilt kui ka meeskonna ettevalmistuselt efektiivselt ja ühtselt toimivaks organisatsiooniks, mille kõik tegevussuunad on kvaliteetsed.

Alaeesmärgid: 
  • Kogu meeskond mõistab ühingu eetilisi väärtusi ja käitumisnorme üheselt.
  • Meeskond saab tuge superviisorilt, kellega analüüsitakse raskemaid olukordi.
  • Ühingu juhataja analüüsib mentori abiga organisatsiooni struktuuri ja teeb vajadusel muudatused.  
  • Meeskond oskab anda esmaabi.
  • Maleva rühmajuhid, vabatahtlikud ja mängujuhid saavad ettevalmistuse grupi juhtimiseks.
  • Reklaamida uut huviringide hooaega infokandate tootmise ja infopäevade kaudu, et osalejaid oleks piisavalt ja juhendajate motivatsioon oleks suurem projekti raames õpitu rakendamiseks.
  • Meeskond oskab konfliktsituatsioone edukalt lahendada.
  • Huviringide juhendajad on läbinud arenguseminari, kus noortekeskuse töötajad valmistavad neid uueks hooajaks ette.
  • On loodud uus arengukava.
Peamised tegevused: koolitused, supervisioonid, arengukava koostamise koosolekud, arenguseminar meeskonnale, infopäevad teadlikkuse tõstmiseks ning orgnisatsiooni analüüsi mentoriga. 

Rahastaja:

Kastani 42, Tartu                                                  Tel nr 5275668                      E-mail: taheklubi[@]gmail.com                    LOGI SISSE
Elitec