Eesti English


Tegijana tööturule

"Tegijana tööturule" on Euroopa Noored Eesti Büroo poolt toetatud noortealgatusprojekt, mille raames koolitati 30 animatööri ehk laste ja noortesündmuste läbiviijat. 

Koolitus toimus oktoobris 2012. Koolitusel osalejad said teadmisi ürituste korraldamise metoodikast, laste ealistest iseärasustest, õppisid tegema näomaalinguid ja õhupalliloomi ning palju muudki.

Pädevused, mida projekt noortele õpetas:

• teadmised animatöörina töötamiseks (laste ealised iseärasused, mängude metoodika, esmaabi, avalik esinemine, kostümeerimine ja dekoreerimine) 
• oskused animatöörina töötamiseks (zonglöörimine, õhupalliloomade tegemine, näomaalimine, meisterdamine)
• kokkupuuted erisorti ürituste läbiviimisega (spordiüritused, muusikaüritused jms)
• kogemus suurürituse läbiviimisega (tunnustusüritus)
• kogemus reklaami- ja turunduse valdkonnas
• töökogemus ja teadmised (alaealist puudutavast) tööseadusandlusest
• kontaktid üle maakonna teistest keskustest
• arenevad: vastutustunne, viisakas suhtlemine, organiseerimisoskus
• eneseteostusvõimalus

Otsene mõju osalejale: 
• teadmised animatöörina töötamiseks (laste ealised iseärasused, mängude metoodika, esmaabi, avalik esinemine, kostümeerimine ja dekoreerimine) 
• oskused animatöörina töötamiseks (zonglöörimine, õhupalliloomade tegemine, näomaalimine, meisterdamine)
• kokkupuuted erisorti ürituste läbiviimisega (spordiüritused, muusikaüritused jms)
• kogemus suurürituse läbiviimisega (tunnustusüritus)
• kogemus reklaami- ja turunduse valdkonnas
• töökogemus ja teadmised (alaealist puudutavast) tööseadusandlusest
• kontaktid üle maakonna teistest keskustest
• arenevad: vastutustunne, viisakas suhtlemine, organiseerimisoskus
• eneseteostusvõimalus
Kaudne mõju: 
• tervist arendavate tegevuste ja teiste tegevuste pakkumine noortekeskustele läbi õppepraktikate
• maakonna noortekeskustel on tihedamad omavahelised kontakid läbi osalenud noorte
• suureneb lasteürituste jt ürituste kvaliteet, sest selle viivad läbi koolitatud animatöörid
• ettevõtlike noorte eeskuju kandub edasi laiemale hulgale noortele


Toimunud koolituse päevakava leiate siit!
Koolituse pildid on leiatavad Tähe noorteklubi Facebooki lehelt, siit albumist.

Seejärel algas osalejatel pikka praktikaperiood, mille raames käidi üle Eesti lastesündmusi läbi viimas ja abistamas suurematel sündmustel. 

Projekti käigus valmisid ka ideekaardid, mida saavad kasutada kõik laste ja noortega tegelejad, kel vahest kiiresti mõnd mängu või ideed on vaja. 

Ideekaardid leiab siit!


 

Kastani 42, Tartu                                                  Tel nr 5275668                      E-mail: taheklubi[@]gmail.com                    LOGI SISSE
Elitec