Eesti English


Projekti nimi: Ettevõtlik suvi

Projekti periood: 15.05.2015-30.10.2015

Toetusumma: 800€

Üldeesmärk: 50le noorele vanuses 12-26 ülelinnaliste sündmuste korraldamisvõimaluste pakkumine ja selleks vajalike oskuste õpetamine läbi praktiliste kogemuste 4 sündmuse organiseerimise abil. 

Alaeesmärgid: 

·         12 noore teadlikkus avaliku ürituse loa taotlemise protsessist suureneb
·         15 noore oskused sponsorkirjade kirjutamise valdkonnas suurenevad.
·         Velorallide korraldamise abil suureneb nii korraldavate kui ka osalevate noorte teadlikkus liikusohutusest.
·         Tähe Maja Päeva osalejatel on suurenenud teadlikkus Tähe noortekeskuse pakutavatest võimalustest, kuna sündmuse kaudu saadakse teada, millise asutusega on tegu ja tutvuda tegevustega.
·         Grillivõistlusest osavõtvatel noortel (60) on suurenenud oskused ja huvi grillimise ja söögitegemise vastu ning arenenud fantaasia ning loovus.

Rahastaja:


Kastani 42, Tartu                                                  Tel nr 5275668                      E-mail: taheklubi[@]gmail.com                    LOGI SISSE
Elitec