Eesti English


Uudised

27/06/2016 11:23  Ostukeskuses näeb näitust noorte tehtud kollaažidest teemal "Minu elu"
Tartu Annelinna Prismas saab alates 22. juunist vaadata Tähe noorteklubi rahvusvahelise projekti raames valminud näitust "Minu elu". Näitust saab vaadata kuni juulikuu lõpuni ning selle eesmärgiks on teadvustada ühiskonnas noorte potentsiaali ja ka nende jaoks raskusi tekitavaid teemavaldkondi. Noored on osa meie ühiskonnast ja nende käekäik puudutab meid kõiki. 
 
Nüüdseks on lõppemas 18 kuud kestnud rahvusvaheline koostööprojekt “NowWeMeet” (tõlge "Nüüd me kohtume!"), mis sai hoo sisse 2015. aasta veebruaris MTÜ Tähe noorteklubi eestvedamisel. Projekti eesmärgiks oli NEET-noorte sotsiaalse tõrjutuse vähendamine Eestis, Rootsis ja Saksamaal. NEET-noor on noor, kes ei ole hõivatud õppimise ega ka töötamisega. "Noorsootööl on suur potentsiaal NEET-noorte probleemidega tegelemisel – noorte oskuste arendamisel ja võimete avastamisel, noorsootöö aitab noori aktiveerida, kujundada nende sotsiaalset võrgustikku," räägib oma kogemustest Piret Jeedas (SA Archimedes Euroopa Noored Eesti Büroo koolituspartner).
 
Projekti raames kohtusid kolme riigi noorsootöövaldkonnas tegutsevad spetsialistid nii Rootsis kui Eestis, et omavahel jagada erinevaid noorsootöös kasutatavaid meetodeid ning praktikaid, mida rakendada noorte kaasamiseks ühiskonda. Tartus olid projekti kaasatud Tähe noorteklubi mobiilsed kontaktnoorsootöötajad. Projekti käigus valmisid voldikud erinevate noori kaasavate ja jõustamise metoodikate kirjeldustega. Üheks võimaluseks noore kaasamiseks on aidata tal väljendada enda jaoks olulisi väärtusi ja tõekspidamisi looval viisil, milleks antud juhul oli kollaažide kokkupanemine.
 
Projekti toetab Erasmus+ Euroopa Noored programm.
 
Lähem info:
Heidi Hansar
Mobiilse kontaktnoorsootöö teenuse koordinaator
heidi@taheklubi.eu
www.taheklubi.eu
MTÜ Tähe noorteklubi

 

Kastani 42, Tartu                                                  Tel nr 5275668                      E-mail: taheklubi[@]gmail.com                    LOGI SISSE
Elitec